Rozmiar tekstu:

O projekcie

Ogólne dane na temat Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski"
Obszar Lokalnej Grupy Działania "Wrota Wielkopolski" tworzy siedem gmin: Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Trzcinica i Rychtal. Wszystkie gminy leżą na terenie powiatu kępińskiego, w województwie wielkopolskim. Powierzchnia LGD zajmuje 608 km² i liczy 55.709 mieszkańców. Stowarzyszenie w swojej strukturze skupia zainteresowanych rozwojem regionu przedstawicieli trzech sektorów: publicznego (samorządy gmin, instytucje), gospodarczego (lokalni przedsiębiorcy, rolnicy) i społecznego (lokalne organizacje i aktywne grupy mieszkańców). Misją LGD „Wrota Wielkopolski” jest pobudzenie aktywności mieszkańców w sferze gospodarczej kulturowej i społecznej w oparciu o lokalne zasoby oraz współpracę międzysektorową.

Jednym z ważniejszych kapitałów obszaru działania LGD "Wrota Wielkopolski" jest bogate dziedzictwo kulturowe w postaci dużej ilości obiektów zabytkowych, zarówno sakralnych jak i świeckich oraz zasoby przyrodniczo-krajobrazowe w postaci licznych lasów i rezerwatów przyrody. Warto wspomnieć iż ważnym zasobem na terenie LGD "Wrota Wielkopolski" jest lokalne rękodzieło, rzemiosło i kulinaria, które zostały na nowo odkryte w ostatnich latach, poprzez organizację corocznego Festiwalu Produktu Lokalnego.

W ramach wdrażania lokalnych strategii rozwoju LGD "Wrota Wielkopolski" organizuje nabory wniosków dla działań: "Małe Projekty", "Odnowa i Rozwój Wsi", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Do chwili obecnej do biura LGD "Wrota Wielkopolski" dla wyżej wymienionych działań wpłynęło 139 wniosków z czego 101 wniosków rekomendowano do dofinansowania, na łączną kwotę 4.138.819,16 zł.

Ogólne dane na temat Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"
Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" (OLGD) istnieje od 2006 roku. Swoim zasięgiem obejmuje obszar Powiatu Ostrzeszowskiego o powierzchni 773 km2, który zamieszkuje 54.621 mieszkańców. Obecnie głównym działaniem jakim zajmuje się OLGD jest realizacja Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 poprzez możliwość składania wniosków przez beneficjentów i podejmowanie decyzji o ich dofinansowaniu. Do końca 2011 roku wpłynęły 174 wnioski, z czego 111 zostało rekomendowanych do dofinansowania. Poprzez ich realizację na obszarze działania OLGD przeprowadzono remonty świetlic wiejskich, wybudowano chodniki i parkingi. Pozyskane środki przyczyniły się do utworzenia nowych miejsc pracy, zmodernizowania przedsiębiorstw, a także utworzenia działalności pozarolniczej. Na wszystkie działania PROW 2007-2013 OLGD podczas swojego funkcjonowania rozdysponuje kwotę w wysokości 8.083.908,00 zł. Stowarzyszenie "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania" promuje produkty regionalne i tradycyjne. Jest jednym ze współorganizatorów Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetników i Potraw z Gęsi. W swojej działalności włącza się w promocję regionalnych walorów kulinarnych. Organizuje szkolenia, warsztaty dotyczące tematyki tradycyjnej kuchni Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowuje wydawnictwa poświęcone tej tematyce. OLGD włącza się także aktywnie w inne działania promocyjne realizowane na terenie Powiatu Ostrzeszowskiego.

Powiat Kępiński:
Gmina Baranów Gmina Bralin Gmina Kępno Gmina Łęka Opatowska Gmina Perzów Gmina Rychtal Gmina Trzcinica
Powiat Ostrzeszowski:
Gmina Czajków Gmina Doruchów Gmina Grabów nad Prosną Gmina Kobyla Góra Gmina Kraszewice Gmina Mikstat Gmina Ostrzeszów
Logotypy

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współpracy pn.: "Rowerowa Pętla Południowej Wielkopolski" realizowany w ramach lokalnych strategii rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Wrota Wielkopolski" oraz Stowarzyszenia "Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013